Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

AimerLab აქ არის მოხსენიებული, როგორც "ჩვენ, "ჩვენი" ან "ჩვენი" მართავს AimerLab ვებსაიტს.

ეს გვერდი ასახავს ჩვენს პოლიტიკას ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებასთან, გამოყენებასთან და გამჟღავნებასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება მოგვაწოდოთ ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებისას.

თქვენ მიერ მოწოდებული ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია არ იქნება გამოყენებული ან გაზიარებული ვინმესთან სხვა გზით, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც აღწერილია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. თქვენი პირადი ინფორმაცია გამოიყენება ჩვენ მიერ მოწოდებული სერვისის უზრუნველსაყოფად და გასაუმჯობესებლად. ჩვენი სერვისით სარგებლობით თქვენ ეთანხმებით ინფორმაციის შეგროვებას და გამოყენებას აქ ჩამოთვლილი პოლიტიკის შესაბამისად. თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებული ყველა ტერმინი გამოიყენება ისევე, როგორც ჩვენს წესებსა და პირობებში ნაპოვნი https://www.aimerlab.com.

ნამცხვრები

ქუქი-ფაილები არის ფაილები მცირე რაოდენობით მონაცემებით, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს უნიკალურ იდენტიფიკატორს. ქუქი-ფაილები იგზავნება ვებსაიტის მიერ, რომელსაც ეწვიეთ თქვენს ბრაუზერში და ინახება თქვენს მყარ დისკზე.

ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს ქუქიებს ინფორმაციის შესაგროვებლად. თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ უარყოს ნებისმიერი ქუქი-ფაილი ჩვენი ვებსაიტიდან ან შეგატყობინოთ, როდესაც ქუქი-ფაილი იგზავნება. მაგრამ, ჩვენი ქუქიების მიღებაზე უარის თქმით, თქვენ შეიძლება ვერ შეხვიდეთ ჩვენი სერვისის გარკვეულ ასპექტებზე.

სერვისის პროვაიდერები

დროდადრო, ჩვენ შეიძლება მოვახერხოთ ჩვენი სერვისების აუთსორსინგი მესამე მხარის კომპანიებს ან პირებს, რომლებსაც შეუძლიათ სერვისის მიწოდება ჩვენი სახელით, შეასრულონ სერვისთან დაკავშირებული სერვისები ან გაგვიწიონ დახმარება სერვისის გამოყენების ანალიზში.

ამრიგად, ამ მესამე მხარეებს შეიძლება ჰქონდეთ წვდომა თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე, რომელიც მათ შეუძლიათ გამოიყენონ სერვისთან დაკავშირებული ამოცანების შესასრულებლად ჩვენი სახელით. თუმცა ისინი ვალდებულნი არიან არ გამოიყენონ თქვენი პირადი ინფორმაცია სხვა მიზნებისთვის.

უსაფრთხოება

ჩვენ არ ვაკეთებთ დაუცველობის სკანირებას და/ან სკანირებას PCI სტანდარტების შესაბამისად. ჩვენ არ ვაკეთებთ მავნე პროგრამების სკანირებას. ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ინახება დაცულ ქსელებში და მასზე წვდომა შეუძლიათ მხოლოდ შეზღუდული პირების მიერ, რომლებსაც აქვთ სპეციალური წვდომა ამ ქსელებზე და ფიცს დებენ, რომ შეინარჩუნებენ ინფორმაციას კონფიდენციალურად.

თქვენ მიერ მოწოდებული ყველა მგრძნობიარე ინფორმაცია, როგორიცაა საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია, დაშიფრულია Secure Socket Layer (SSL) ტექნოლოგიის მეშვეობით. ჩვენ ჩავდეთ უსაფრთხოების უამრავ ზომაში, რათა დავიცვათ თქვენი ინფორმაცია, როდესაც თქვენ განათავსებთ შეკვეთას, წარადგენთ ან წვდებით თქვენს ინფორმაციას თქვენი პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად.

ყველა ტრანზაქცია ჩვენს ვებსაიტზე ტარდება კარიბჭის პროვაიდერის მეშვეობით და არასოდეს ინახება ან დამუშავდება ჩვენს სერვერებზე.

მესამე მხარის ბმულები

ზოგჯერ და ჩვენი შეხედულებისამებრ, ჩვენ შეიძლება შემოგთავაზოთ მესამე მხარის სერვისები და პროდუქტები. ამ მესამე მხარის პროვაიდერებს აქვთ საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც არ არის სავალდებულო ჩვენთვის.

შესაბამისად, ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ პასუხისმგებლობას ამ მესამე მხარის საიტების საქმიანობასა და შინაარსზე. ჩვენ მაინც ვცდილობთ დავიცვათ საკუთარი მთლიანობა და ამიტომ მივესალმებით თქვენს გამოხმაურებას ამ საიტებთან დაკავშირებით.

ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ექვემდებარება განახლებებს დროდადრო. ამასთან, ჩვენ ყველა ჩვენს მომხმარებელს შეატყობინებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განცხადების გამოქვეყნებით ამ გვერდზე.

ჩვენ გირჩევთ ხშირად გადახედოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ნებისმიერი ცვლილებისთვის. ამ გვერდზე განხორციელებული და გამოქვეყნებული ყველა ცვლილება დაუყოვნებლივ შევა ძალაში.