Მოხმარების პირობები

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს განცხადება კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ ჩვენი სერვისის გამოყენებამდე

aimerlab.com ("ჩვენი", "ჩვენ" ან "ჩვენ") შედგება ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შემცველი ვებ გვერდებისგან. საიტზე თქვენი წვდომა შემოგთავაზებთ იმ პირობით, რომ დაეთანხმებით ამ მომსახურების პირობებს და ჩვენს განცხადებას კონფიდენციალურობის პრაქტიკის შესახებ, რომელიც ჩართულია აქ ამ მითითებით და განთავსებულია (“Terms†). თუ ამ ხელშეკრულების პირობები განიხილება ოფერტად, მიღება პირდაპირ შემოიფარგლება ასეთი პირობებით. თუ თქვენ უპირობოდ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობებს, თქვენ არ გაქვთ უფლება ისარგებლოთ საიტის/კლიენტის და სხვა დაკავშირებული სერვისებით.

1. სერვისებზე წვდომა

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, საკუთარი შეხედულებისამებრ, შეცვალოთ ეს პირობები ნებისმიერ დროს შეტყობინების მიღებისთანავე. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გადახედოთ პირობების უახლეს ვერსიას. განახლებული პირობები თქვენთვის სავალდებულოა განახლებულ პირობებში მითითებულ ვერსიის თარიღზე. თუ არ ეთანხმებით განახლებულ პირობებს, თქვენ უნდა შეწყვიტოთ aimerlab.com სერვისის გამოყენება. თქვენ მიერ სერვისის გამოყენება ძალაში შესული თარიღის შემდეგ იქნება განახლებული პირობების მიღება.

2. ცვლილებები საიტზე/კლიენტში

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საიტი/კლიენტი, თუ და როცა ის ხელმისაწვდომია. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას საიტის/კლიენტის ან რაიმე კონკრეტული ფუნქციის ხელმისაწვდომობაზე. კონკრეტული ფუნქცია შეიძლება იყოს წინასწარი გამოშვების ვერსია და შეიძლება არ იმუშაოს სწორად ან სხვაგვარად, საბოლოო ვერსიამ შეიძლება იმუშაოს. ჩვენ შეიძლება მნიშვნელოვნად შევცვალოთ საბოლოო ვერსია ან გადავწყვიტოთ არ გამოვაქვეყნოთ იგი. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ, წავშალოთ, წავშალოთ, შევზღუდოთ ან დავბლოკოთ წვდომა, დავალიანების გადახდა ან შევწყვიტოთ საიტის/კლიენტის მთელი ან ნაწილის მიწოდება ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე.

3. შინაარსი

aimerlab.com საიტი/კლიენტი და ნებისმიერი სხვა დაკავშირებული სერვისი უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ პირადი მიზნებისთვის. aimerlab.com-ის ნებისმიერი კომერციული გამოყენება მკაცრად აკრძალულია და განიხილება სასამართლოში. ეს არის aimerlab.com-ის ერთადერთი მიზანი, შექმნას გადმოსაწერი ონლაინ შინაარსის ასლი მომხმარებლის პირადი გამოყენებისთვის ("სამართლიანი გამოყენება"). aimerlab.com-ის მიერ გადაცემული კონტენტის შემდგომი გამოყენება, განსაკუთრებით, მაგრამ არა მხოლოდ კონტენტის საჯაროდ ხელმისაწვდომობის ან მისი კომერციული გამოყენება, უნდა შეთანხმებული იყოს შესაბამისი გადმოწერილი კონტენტის უფლებების მფლობელთან. მომხმარებელი ეკისრება სრულ პასუხისმგებლობას aimerlab.com-ის მიერ გადაცემულ მონაცემებთან დაკავშირებულ ყველა ქმედებაზე. aimerlab.com არ ანიჭებს უფლებებს შიგთავსზე, რადგან ის მოქმედებს მხოლოდ როგორც ტექნიკური მომსახურების მიმწოდებელი.

საიტი/კლიენტი ან აპლიკაციები საიტზე/კლიენტში შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე ან კლიენტებზე („დაკავშირებული საიტები/კლიენტი“). დაკავშირებული საიტები/კლიენტი არ არის ჩვენი კონტროლის ქვეშ და ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი რაიმეზე. მიბმული საიტი, მათ შორის ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც შეიცავს დაკავშირებულ საიტს ან რაიმე ცვლილებას ან განახლებას დაკავშირებულ საიტზე. ჩვენ მოგაწოდებთ ბმულებს მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ ნიშნავს საიტის ჩვენს მხარდაჭერას ან რაიმე ასოციაციას მის ოპერატორებთან. მომხმარებელი ეკისრება სრულ პასუხისმგებლობას aimerlab.com-ის მისი გამოყენების ლეგიტიმურობის შემოწმებაზე. aimerlab.com გთავაზობთ მხოლოდ ტექნიკურ მომსახურებას. აქედან გამომდინარე, aimerlab.com არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლის ან მესამე მხარის წინაშე aimerlab.com-ის საშუალებით შინაარსის ჩამოტვირთვის დასაშვებობის გამო.

თქვენ წარმოადგენთ და გვაძლევთ გარანტიას, რომ: (A) თქვენ ხართ ფიზიკური პირი (ანუ არა კორპორაცია) და ხართ სრულწლოვანი, რათა დაამყაროთ სავალდებულო ხელშეკრულება ან გაქვთ თქვენი მშობლის ნებართვა ამის გასაკეთებლად, და თქვენ მაინც ხართ 13 წლის ან უფროსი ასაკის; (B) ყველა სარეგისტრაციო ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ წარადგენთ, არის ზუსტი და ჭეშმარიტი; და (C) თქვენ შეინარჩუნებთ ასეთი ინფორმაციის სიზუსტეს. თქვენ ასევე ადასტურებთ, რომ კანონიერი უფლება გაქვთ ისარგებლოთ და მიიღოთ სერვისები და აიღებთ სრულ პასუხისმგებლობას სერვისების შერჩევასა და გამოყენებაზე და წვდომაზე. ეს შეთანხმება ბათილია იქ, სადაც ეს აკრძალულია კანონით და სერვისებზე წვდომის უფლება გაუქმებულია ასეთ იურისდიქციებში.

4. რეპროდუქციები

აქ მოცემული ინფორმაციის ნებისმიერი ავტორიზებული რეპროდუქცია უნდა მოიცავდეს საავტორო უფლებების შენიშვნებს, სავაჭრო ნიშნებს ან aimerlab-ის სხვა საკუთრების ლეგენდებს, თქვენს მიერ დამზადებულ მასალების ნებისმიერ ასლზე. ადგილობრივი კანონები არეგულირებს პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიას და ამ ვებსაიტის გამოყენებას.

5. უკუკავშირი

მომხმარებლის მიერ გენერირებული ნებისმიერი კონტენტი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მომხმარებელთა კომენტარებით, წინადადებებით, იდეებით ან სხვა დაკავშირებული ან დაუკავშირებელი ინფორმაცია, მოწოდებული თქვენი ან სხვა მხარის მიერ ელ.ფოსტის ან სხვა წარდგენის სახით ჩვენთვის (გარდა მასალისა, რომელსაც თქვენ აქვეყნებთ სერვისი წინამდებარე პირობების შესაბამისად) (კოლექტიური "გამოხმაურება"), არის არაკონფიდენციალური და თქვენ ამით გვაძლევთ ჩვენ და ჩვენს შვილობილი და შვილობილი კომპანიების არაექსკლუზიურ, ჰონორარის გარეშე, მუდმივ, შეუქცევად და სრულად ქველიცენზირებულ უფლებას, გამოიყენოთ თქვენი გამოხმაურება. და კომენტარები ნებისმიერი მიზნისთვის, კომპენსაციის ან თქვენთვის მიკუთვნების გარეშე.

6. ანაზღაურება

თქვენ დაიცავთ, ანაზღაურებთ და დაიცავთ უვნებელ aimerlab-ს, მის შვილობილი კომპანიების, პარტნიორების და მესამე მხარის რეკლამის განმთავსებლებს და მათ შესაბამის დირექტორებს, ოფიცრებს, აგენტებს, თანამშრომლებს, ლიცენზიანტებს და მომწოდებლებს ყოველგვარი ხარჯებისგან, ზიანისგან, დანახარჯებისა და ვალდებულებებისგან ( მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, გონივრული ადვოკატის გადასახადებით), რომელიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია თქვენ მიერ სერვისის გამოყენებასთან, ამ პირობების ან ნებისმიერი პოლიტიკის დარღვევასთან, ან მესამე მხარის ნებისმიერი უფლების ან მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევასთან.

7. გარანტიის უარყოფა

მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული მაქსიმალური ზომით, საიტი და კონტენტი მოწოდებულია "როგორც არის", "ყველა ხარვეზით" და "როგორც ხელმისაწვდომია" და გამოყენებისა და მუშაობის მთელი რისკი რჩება თქვენთან. aimerlab.com, მისი მომწოდებლები და ლიცენზირები არ აკეთებენ რაიმე სახის წარმომადგენლობას, გარანტიას ან პირობებს, გამოხატულ, ნაგულისხმევი ან კანონიერი და ამით უარს ამბობენ რაიმე ნაგულისხმევ გარანტიებზე ვაჭრობის, ვაჭრობის ხარისხის, კონკრეტული მიზნისთვის შესაფერისი, სათაურის, მშვიდი სიამოვნების ან არადარღვევა. კერძოდ, aimerlab.com, მისი მომწოდებლები და ლიცენზირები არ იძლევიან გარანტიას, რომ საიტი ან შინაარსი: (A) დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს; (B) ხელმისაწვდომი იქნება ან უზრუნველყოფილი იქნება უწყვეტად, დროულად, უსაფრთხოდ ან უშეცდომოდ; (C) საიტის მეშვეობით მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია ან შინაარსი იქნება ზუსტი, სრული, ან სანდო; ან (D) რომ მასში არსებული ნებისმიერი დეფექტი ან შეცდომა გამოსწორდება. ყველა კონტენტი, რომელსაც თქვენ ჩამოტვირთავთ ან მიიღებთ საიტის მეშვეობით, ხელმისაწვდომია თქვენივე რისკის ქვეშ და თქვენ იქნებით მხოლოდ პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანის ან დანაკარგის გამო. თქვენ შეიძლება გქონდეთ დამატებითი უფლებები თქვენი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლებსაც ეს პირობები ვერ შეცვლის. კერძოდ, რამდენადაც ადგილობრივი კანონმდებლობა გულისხმობს ნორმატიულ პირობებს, რომლებიც არ არის გამორიცხული, ეს პირობები ჩაითვლება ამ დოკუმენტში ჩართულად, მაგრამ aimerlab.com-ის პასუხისმგებლობა კანონით დადგენილი ნაგულისხმევი პირობების დარღვევისთვის შეზღუდულია და დასაშვებია. იმ კანონმდებლობის მიხედვით. თქვენ შეიძლება გქონდეთ დამატებითი უფლებები თქვენი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლებსაც ეს პირობები ვერ შეცვლის. კერძოდ, რამდენადაც ადგილობრივი კანონმდებლობა გულისხმობს ნორმატიულ პირობებს, რომლებიც არ არის გამორიცხული, ეს პირობები ჩაითვლება ამ დოკუმენტში ჩართულად, მაგრამ aimerlab.com-ის პასუხისმგებლობა კანონით დადგენილი ნაგულისხმევი პირობების დარღვევისთვის შეზღუდულია და დასაშვებია. იმ კანონმდებლობის მიხედვით. თქვენ შეიძლება გქონდეთ დამატებითი უფლებები თქვენი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლებსაც ეს პირობები ვერ შეცვლის. კერძოდ, რამდენადაც ადგილობრივი კანონმდებლობა გულისხმობს ნორმატიულ პირობებს, რომლებიც არ არის გამორიცხული, ეს პირობები ჩაითვლება ამ დოკუმენტში ჩართულად, მაგრამ aimerlab.com-ის პასუხისმგებლობა კანონით დადგენილი ნაგულისხმევი პირობების დარღვევისთვის შეზღუდულია და დასაშვებია. იმ კანონმდებლობის მიხედვით.

8. კონტაქტი

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, საჩივარი ან პრეტენზია სერვისებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელფოსტაზე [ელფოსტა დაცულია] .